# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 централен офис централен офис +359 335 99885 +359 898 721 211