Газов инжекцион SIMGAS

ПРЕДИМСТВАТА НА ИНЖЕКЦИОННА СИСТЕМА SIMGAS

SIMGAS е система от най-новото поколение газови системи. Фазово последователно електронно впръскване на газообразен Пропан-Бутан е възможно при двигатели от ново поколение, с или без ламбда сонда и катализатор. Системата е създадена съгластно най-новите изисквания, а също така и със стандартите за замърсяване на въздуха. Резултата е :

  • доказано безопастна;
  • понижава вредните изгаряния и емисии.

ДОКАЗАНО БЕЗОПАСТНА

Инжекционна система SIMGAS както вече се спомена по-горе е от фазов последователен тип на впръскване: количеството на газта впръскано във всеки цилиндър на двигателя е точното необходимо количество за единично възпламеняване. То се впръсква в колектора посредством на фазите на импулсите перфекто синхронизирани с фазите на работа на двигателя. Натрупването на газ също така е предотвратено защото инжекторните накрайници са инсталирани непосредсвено и пряко до смукателните клапани.

ДОКАЗАНА В РАБОТАТА

SIMGAS не променя по никакъв начин смесването на въздуха с горивото и не променя работата на двигателя. По този начин може да се забележи отличната работа на двигателя както на бензин така и на газ.

Тестовете дават представа за отличната работа на автомобила, като на практика се запазва мощността и разхода на автомобила като на бензин. Това се превръща в отличена предпоставка за управление на автомобила с непознато до сега удоволствие когато работи на газ.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА

Разхода на гориво e може би най-главната причина на автомобилите да се поставят газови системи. Известно, е че използването на газ е много по-икономично отколкото бензина, в следствие на по-ниската цена на газта.

Така най-добре се разбира голямата полза от използването на мощността на фазово впръскващата система, която много точно управлява дозирането на впръскваната газ. Възможността за подаване в двигателя на точно количество от енергия, която е необходима във всеки един даден момент позволява намаляване на ненужното и често нежелателно обогатяване на сместта. Докато прякото предимство е в разхода на гориво, тук също така има много важен фактор – влиянието върху околната среда.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

Днешните закони за опазване на околната среда (Euro 3), а също така и тези, които ще влязат в сила от края на 2005 г. (Euro 4), поставят до известна степен строго ограничение за вредните отработени емисии (газове) от ДВГ. Всички сега произведени автомобили трябва да спазват тези изисквания, дори когато използват алтернативни горива.

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ИНЖЕКЦИОННА СИСТЕМА SIMGAS

Инжекционната система SIMGAS може да се пуска и спира с натискане на необходимият бутон на ключа. При експлоатацията на SIMGAS двигателя се стартира на бензин, а преминаването на газ става в зависимост от температурата на газта. Щом е достигната необходимата температура
/което лесно може да се програмира със софтуера по време на монтажа на системата/ автомобила автоматично преминава на газ. Много важно е винаги да има бензин в резервоара, защото всяко стартиране на двигателя се осъществява на бензин.

Когато от ключа е избран автоматичен режим при достигане на необходимата температура на газта се отваря електронен клапан, който пропуска течен газ под налягане от бутилката до редуктора. В редуктора тя преминава от течно в газообразно състояние под налягане благодарение на затоплянето на редуктора от циркулиращата охладителна система на двигателя. В системата е инсталирано устройство за компенсиране на налягането, което позволява разликата между сумата на налягането на изхода на редуктора и МАР /абсолютно колекторно налягане или абсолютното налягане в смукателните колектори/ да бъде постоянна величина въпреки изменящите се състояния на двигателя. По този начин газобразният Пропан-Бутан се вкарва от електроинжекторите, които са синхронизирани с отварянето на всяка дюза при всяка фаза на засмукване. Това определя дозата газ която се впръсква в двигателя. Количеството газ впръскано във всеки отделен случай е изчислено от ECU, който обработва своевременно инжекторното време от всяка дюза за бензин, след което генерира окончателната информация като я изпраща до електронните инжектори за газ.

Компоненти на системата SIMGAS

  • Изпарител/Редуктор;
  • Електронно управляващо устройство /ECU/;
  • Електроинжектор;
  • Превключвател;
  • Електрически клапан с филтър за течен Пропан-Бутан;
  • Филтър за газ;
  • Емулатор;

Редуктор/Изпарител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редукторът е едностепенен, подгряван от охлаждащата течност, с устройство за компенсиране на изходящото налягане и сензор за температурата на газта. Компенсирането е необходимо за постоянен контрол на измененията в налягането между редуктора и смукателните колектори на двигателя, което е резултат от различните условия на работа. Когато мощността на двигателя се увеличава, абсолютното налягане на колекторите /МАР/ също се увеличава. Така, че ако налягането на изхода на редуктора си остане постоянна величина може да се получи по-малко увеличаване на налягането и подаването на газ, отколкото е необходимо за захранване с газ. Сензорите за налягане и температура са предназначени да следят състоянието на Пропан-Бутана и изпращат информацията до ECU, която обезпечава/осигурява своевременно измененията на инжекционните времена. Тези параметри всъщност са изключително важни за правилното определяне на плътността на газта, чието въздействие оказва влияние на потока на газта. Когато този поток от газ намалява ECU, позволява увеличаване на времетраенето на отваряне на електроинжекторите.

 

Електронно управляващо устройство /ECU/

 

Eлектронното управляващо устройство е създадено от най-високо качествени компоненти, чиито дизайн е създаден специално за автомобилният бранш. ECU има няколко функции: 1/ обработва получените сигнали от оригиналните сензори на автомобила и от сензорите за температура и налягане 2/ изпраща последователно времеви команди на електроинжекторите във фазите на двигателя. 3/ осигурява контрола и управлението на моментните състояния на работа, като напълно обогатяване и прекъсване на горивото. 4/ ограничава максималните обороти на двигателя.

Електроинжектори


Електроинжекторът е електрически клапан създаден за: 1/ една или две дюзи с времево разпределение и 2/ електромагнитна бобина, която позволява отварянета и затварянето на дюзите с много кратко повтарящо се време, подобни като тези на бензиновите дюзи. Използваните инжектори за газ са тип MATRIX. Когато се подаде електрически импулс се активира бобина, която магнитно повдига клапана позволявайки газта да премине през дюзите. Обратния процес на затваряне става по същият начин. Корпуса на електроинжектора се състои от две части и е направен от материал, устойчив на корозия и температури типични за областта на двигателя. В двата случая инжекторите са се поставят възможно най-близко до смукателните колектори с подвижни връзки. Това разстояние е препоръчително.

 

Превключвател

Ключът е с модерен дизайн и изключително малък размер, което позволява да се монтира почти навсякъде в автомобила. Ключа е електронно устройство, което позволява превключването на двете системи, с които е снабден автомобила. Преминаването на газ става при достигането на определена температура на двигателя. Също така има и функция да показва нивото на газта в бутилката.

Сензор за налягане

 

Това е тип датчик за налягане, способен да следи във всеки един момент налягането на газта при изхода от редуктора.

 

Сензор за температура

 

Температурният сензор следи температурата на газта. Този сензор е вграден в редуктора.

Електрически клапан с филтър за течен Пропан-Бутан

Електрически пусков клапан се инсталира срещу редуктора съгласно ONU ECE R67/01. Това е стандартен тип клапан, но снабден с филтър, с по-голям размер, който има капацитет на филтриране до 10 микрона.

Филтър за газ

Системата SIMGAS е снабдена с допълнителен филтър , който се поставя след редуктора. Той пречиства за по-голяма сигурност гозообразният Пропан-Бутан и предпазво електроинжекторите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След монтажа на системата се извършва настройка на компютър като се подбира оптималния режим за конкретния автомобил. Надяваме се, че инжекционната система SIMGAS ще допадне на автомобилистите с добрите си качества и цена.