Фирмата работи с JETCREDIT

Варианти на изплащане:

1.      35 % първоначална вноска и  срок на изплащане - 3,6,9,12и18 месеца

2.      16,67 % първоначална вноска (7 равни вноски - 1+6)

3.      10 % първоначална вноска (12 равни вноски – 1+11)

4.      0 % първоначална вноска (7 вноски х 16,67%)

5.      0 % първоначална вноска (12 вноски х 10,34%)

6.      7,22 % първоначална вноска (18 равни вноски – 1+17)

Необходими документи за кандидатстване:

1.      Копие на лична карта.

2.      Копие от трудов договор и последно допълнително споразумение към него.